Heel wat domeinnamen zijn verkeerd geregistreerd

james garfield

19 september 1881: James Garfield blaast z'n laatste adem uit. Een zucht en de twintigste president van de Verenigde Staten staat geboekstaafd als de tweede die vermoord werd.

 

Garfield's levenseinde werd enkele maanden eerder ingeluid. Charles Guiteau vuurde twee pistoolschoten af op de kersverse president. Uit wraak, omdat hij geen consul werd.

 

Toch waren de kogels in het lichaam van Garfield niet de doodsoorzaak. Hij overleed aan een infectie. Die kwam er door gebruik van niet-gesteriliseerde instrumenten tijdens de ingrepen, in een onhandige poging om z'n leven te redden.

 

Niemand minder dan Graham Bell deed er nog een stevige schep onkunde bovenop. Met een metaaldetector zou hij bepalen waar de kogels zich precies in het lijf van de president bevonden. Helaas nam hij de ijzeren veren van de matras niet in rekening. Anders had hij misschien gezien dat alles kon blijven zitten waar het zat. Post-mortem bleek dat herstel zomaar om het hoekje loerde.

 

Vergelding, nalatigheid, onkunde … het scenario van Garfield's dood bevat dezelfde ingrediënten als het verhaal van sommige domeinnamen. Ik ken ze als insider, omdat ik regelmatig insta voor het rechtzetten van scheve situaties. Ik doe m'n verhaal, discreet.domeinnaam registreren volgens het boekje

Een domeinnaam kun je niet kopen. Een domeinnaam wordt onder licentie ter beschikking gesteld aan een licentiehouder. Die licenties worden toegekend via een first-come, first-served principe. Vanaf dan wordt jaarlijks een gebruiksvergoeding aangerekend.

 

Er zijn wel enkele regels van toepassing om de rechten van merken, handelaars en overheden te vrijwaren. Alleen, deze regels worden niet afgetoetst tijdens de registratie.

 

Registraties verlopen via een registrar, die meestal ook dns-services levert. Zo kun je een domeinnaam doorverwijzen naar een web- en mailserver, bijvoorbeeld.

 

Wie de licentiehouder van een domeinnaam is, wordt opgeslagen in een register. DNS Belgium regelt dat voor .be domeinnamen, via erkende registrars.

 

Worden jouw rechten geschonden? Dan kun je twee dingen doen: een regeling treffen met de huidige licentiehouder of een klacht indienen bij Cepani.

 

Een ideale biotoop voor vergelding, nalatigheid en onkunde … stel ik vaak vast. Let daarom zeker op als je twijfelt aan de betrouwbaarheid en professionaliteit van de partner waarmee je samenwerkt.Domeinnaam registreren in de praktijk

Artsen, advocaten, architecten … de zakelijke kant van vrije beroepen wordt steeds belangrijker. Daar komt bij dat het moet vooruitgaan. Zo gaat dat ook voor een ondernemer.

 

Van bij de start moet je beslissingen nemen. Je hebt een naam nodig, snel graag. Ook een domeinnaam hoort erbij. Want je wilt een e-mailadres en een site, natuurlijk.

 

Je vraagt ernaar in de computerwinkel, daar is service inbegrepen. Of bij de webbouwer, die zal jouw site publiceren. Aan het reclamebureau, zij werken immers jouw identiteit uit.

 

Een onverwacht getouwtrek begint. Elke partij wil ineens controle over jouw domeinnaam. En voor je het beseft, verschuift de hosting van de ene naar de andere server.

 

Dan duikt plots een cybersquatter op. Die heeft bepaalde extensies van jouw naam in de etalage staan. Of erger nog: een concurrent is met jouw domein aan de haal gegaan.

 

En zelfs al betaal je al jaren correct de factuur. Na een incident kan boven water komen dat de computerwinkel, sitebouwer of het reclamebureau eigenlijk de licentiehouder is.scheve situatie rechtgezet

Hoe je achterhaalt wie de houder is van jouw domein? Surf naar DNS Belgium en tik de naam in het zoekvenster in. Daarna kun je doorklikken naar de details.

 

Omwille van privacyregels zie je niet meer meteen wie de domeinnaamhouder is. Sinds GDPR in voege is, vind je onderaan de pagina een link om een registratiebewijs aan te vragen. Dat wordt automatisch naar het e-mailadres verzonden dat opgegeven werd bij de registratie.

 

Blijkt jouw domeinnaam niet op jouw naam te staan? Regel een transfert. Dat is vaak de goedkoopste en snelste oplossing. Ontaard het in een conflict? Dan kun je via Cepani jouw rechten laten gelden. Daar hangt dan wel een stevig prijskaartje aan vast.Snel registreren is een goed idee om jouw domeinnaam veilig te stellen. Daarbij is het wel cruciaal om de rechthebbende licentiehouder in te stellen. Niet correct gebeurd? Regel dat meteen.

 

De kogels in Garfield's lichaam mochten blijven zitten waar ze zaten. Een fout geregistreerde domeinnaam kun je zo echt niet laten staan. Iemand nodig die dat kan fixen voor jou? Vraag ernaar.


Peter T'Hooft, 2 april 2019